Peti mesec – Trening 1

1. Zanoženje sajla ili multihip  20 / 15 /12 / 8 ponavljanja

 

 

2. Sumo čučanj 15 / 12 / 12 / 12 sa 2 pauze od 20s u poslednjoj seriji

 

 

3. Kosi uski benč 15 / 12 / 10 / 8 sa 2 pauze od 20s u poslednjoj seriji

 

 

4. Mrtvo dizanje ispravljenim nogama 15 / 12 / 12 / 12 sa 2 opadajuće po 12 u poslednjoj seriji

 

 

5. Sedeće veslanje 15 / 12 / 10 / 8 sa 2 opadajuće po 12 u poslednjoj seriji

 

 

6. Iskorak kosi napred 3×15 ponavljanja

 

 

7. Obični trbušnjaci na kosoj klupi 4×20 ponavljanja

 
 

 

PREĐITE NA TRENING 2 ( kliknite na link )