Peti mesec – Trening 2

1. Glute ili zanoženje u pretklonu 20 / 15 / 12 / 8 ponavljanja

 

 

2. Čučanj na klupu Smit 15 / 12 / 12 / 12 sa 2 opadajuće u poslednjoj seriji

 

 

3. Uspravno veslanje 15 / 12 / 10 / 8 sa 2 pauze od 20s u poslednjoj seriji

 

 

4. Sumo mrtvo dizanje 15 / 12 / 12 / 12 sa 2 opadajuće po 12 u poslednjoj seriji

 

 

5. Lat ispred 15 / 12 / 10 / 8 sa 2 opadajuće po 12 u poslednjoj seriji

 

 

6. Iskorak kosi nazad 3×15 ponavljanja

 

 

7. Podizanje nogu 4×20 ponavljanja

 

 
 

PREĐITE NA TRENING 3 ( kliknite na link )