Peti mesec – Trening 3

 

1. Zanoženje sajla 20 / 15 / 12 / 8 ponavljanja

 

 

2. Čučanj smit mašina 15 / 12 /12 / 12 sa 2 opadajuće u poslednjoj seriji

 

 

3. Veslanje u pretklonu 15 / 12 /10 / 8 sa 2 pauze od 20s u poslednjoj seriji

 

 

4. Hiperekstenzija 15 / 12 / 12 / 12 sa 2 opadajuće u poslednjoj seriji

 

 

5. Razvlačenje na kros mašini 15 / 12 / 10 / 8 sa 2 opadajuće u poslednjoj seriji

 

 

6. Iskorak na klupu sa zanoženjem 3×15 ponavljanja

 

 

7. Kosi trbušnjaci na kosoj klupi 4×20 ponavljanja